من خیلی گشتم توی بازار ولی متاسفانه اجناس تقلبی بسیار زیاد است ، تنها جایی بود که تمام قطعات پارت نامبر اصلی داشت و بعد از نصب به ما سرتیفیکیت و برگه ضمانت دادند . ممنون از تیم نصب با حوصله و دقیق کار ما را انجام دادند.

X