• نام پروژه: اپراتور درب اتوماتیک تلسکوپی گزه

سیستم درب کشویی تلسکوپی اتوماتیک برای مسیرهای فرار و نجات برای استفاده در نمای شیشه ای

عملکرد مسیر فرار با طراحی درایو اضافی

دو مسیر موازی لت های درب را هدایت می‌کنند و بنابراین به عرض باز شو وسیع می‌رسند

درایو جریان مستقیم بسیار آرام و کم اصطهلاک با ارتفاع تنها 7 سانتی متر

می توان از طریق استاندارد باز (BACnet) شبکه ای کرد و در اتوماسیون ساختمان ادغام کرد

تشخیص و ضبط مستقل خطا

ورودی ها و خروجی های آزادانه برای عملکردهای مختلف قابل تنظیم است

باتری یکپارچه برای باز و بسته شدن اضطراری در صورت قطع برق

انواع قفل های مکانیکی و الکتریکی به صورت اختیاری در دسترس هستند

اطلاعات فنی :

Slimdrive SLT-FR

برای سیستم های درب یک لنگه –

برای سیستم های درب 2 لنگه بله

برای سیستم های درب 4 لنگه بله

ارتفاع 70 میلی متر

عمق 247 میلی متر

وزن برگ (حداکثر) 2 برگ 80 کیلوگرم

وزن برگ (حداکثر) 4 برگ 70 کیلوگرم

عرض دهانه 2 لنگه 1000 میلی متر – 3000 میلی متر

عرض دهانه 4 لنگه 1600 میلی متر – 3600 میلی متر

دمای سرویس 15 – 50 درجه سانتیگراد

رتبه IP IP20

قطع اتصال از برق سوئیچ اصلی در درایو

مطابقت استاندارد AutSchR، DIN 18650، DIN EN ISO 13849: سطح عملکرد D، EN 16005

X