• نام پروژه: اپراتور درب اتوماتیک اسلایدینگ گزه

درایو بسیار قدرتمند برای لت بزرگ و سنگین و عرض دهانه وسیع

می توان از طریق استاندارد باز (BACnet) شبکه ای کرد و در اتوماسیون ساختمان ادغام کرد.

تشخیص و ضبط مستقل خطا

گزینه های تنظیم برای تمام پارامترهای حرکت درب

ورودی ها و خروجی های آزادانه برای عملکردهای مختلف قابل تنظیم است

باتری یکپارچه برای باز و بسته شدن اضطراری در صورت قطع برق

انواع قفل های مکانیکی و الکتریکی به صورت اختیاری در دسترس هستند

اطلاعات فنی :

Powerdrive PL

برای سیستم های درب 1 لنگه بله

برای سیستم های درب 2 لنگه بله

شیشه عایق با فریم ریز بله

شیشه MONO با قاب ریز بله

پروفیل بستن ESG بله

برگ قاب شده (در محل) بله

ورق چوبی (در محل) بله

ارتفاع 150 میلی متر

عمق 185 میلی متر

وزن برگ (حداکثر) 1-برگ 200 کیلوگرم

وزن برگ (حداکثر) 2 برگ 200 کیلوگرم

عرض دهانه 1 لنگه 700 میلی متر – 3000 میلی متر

عرض دهانه 2 لنگه 800 میلی متر – 3000 میلی متر

دمای سرویس 15 – 50 درجه سانتیگراد

رتبه IP IP20

قطع اتصال از برق سوئیچ اصلی در درایو

مطابقت استاندارد DIN 18650، DIN EN ISO 13849: سطح عملکرد D، EN 16005

 

اطلاعات فنی : صفحه 30

Powerdrive PL

برای سیستم های درب 1 لنگه بله

برای سیستم های درب 2 لنگه بله

شیشه عایق با فریم ریز بله

شیشه MONO با قاب ریز بله

پروفیل بستن ESG بله

برگ قاب شده (در محل) بله

ورق چوبی (در محل) بله

ارتفاع 150 میلی متر

عمق 185 میلی متر

وزن برگ (حداکثر) 1-برگ 200 کیلوگرم

وزن برگ (حداکثر) 2 برگ 200 کیلوگرم

عرض دهانه 1 لنگه 700 میلی متر – 3000 میلی متر

عرض دهانه 2 لنگه 800 میلی متر – 3000 میلی متر

دمای سرویس 15 – 50 درجه سانتیگراد

رتبه IP IP20

قطع اتصال از برق سوئیچ اصلی در درایو

مطابقت استاندارد DIN 18650، DIN EN ISO 13849: سطح عملکرد D، EN 16005

فایل های اطلاعات فنی آپلود شود

PL PL-FR

برای سیستم های درب یک لنگه ● ●

برای سیستم های درب ● 2 لنگه

ارتفاع 150/200 میلی متر

عمق 185 میلی متر

وزن برگ (حداکثر) 1-برگ 200 کیلوگرم 160 کیلوگرم

وزن برگ (حداکثر) 2 برگ 200 کیلوگرم 160 کیلوگرم

عرض بازشو 1 لنگه 700 الی 3000 میلی متر

عرض بازشو 2 لنگه 800 الی 3000 میلی متر

محدوده دمایی -15 تا 50 درجه سانتیگراد

رتبه IP IP20

قطع اتصال از برق سوئیچ اصلی در درایو

سرعت باز شدن (حداکثر) 0.8 متر بر ثانیه

سرعت بسته شدن (حداکثر) 0.8 متر بر ثانیه

زمان باز نگه داشتن 0 تا 60 ثانیه

نیروی باز و بسته قابل تنظیم (حداکثر) 150 نیوتن

  • سازگاری خودکار با جریان ترافیک
  • ● برگشت خودکار هنگام شناسایی مانع

افتتاح داروخانه ● ●

عملکرد سیستم درب بهم پیوسته ● –

عملکرد دهلیز ● –

استاندارد قابل تنظیم باز شدن خودکار در صورت قطع برق

بسته شدن خودکار در صورت قطع برق قابل تنظیم نیست

عملکرد در صورت قطع برق قابل تنظیم برای 30 دقیقه / 30 چرخه باز

باز شدن خودکار در صورت بروز نقص استاندارد موجود نیست

تاییدیه DIN 18650

EN 16005

DIN EN ISO 13849:

سطح عملکرد D

DIN 18650

EN 16005

DIN EN ISO 13849:

سطح عملکرد D

AutSchR

X