• نام پروژه: اپراتور درب اتوماتیک تلسکوپی درما کابا

مکانیزم تلسکوپی با همان عرض اپراتور عرض گذر بیشتری ایجاد می کند

سیستم پروفیل FLEX باریک برای ورودی های شفاف

مناسب برای شیشه های دوجداره 22 میلی متری

لبه بسته شدن جانبی با پروفیل ایمنی لاستیکی

ارزش k پایین قاب به دلیل شیشه دوجداره

ویژگی های عایق عالی به لطف درزگیرهای جانبی به هم پیوسته و مهر و موم های بالا و پایین

حداکثر ابعاد درب

(وزن پانل در و شرایط فنی اولیه ممکن است حیاتی باشد)

حداکثر عرض سیستم: 6250 میلی متر

حداکثر عرض عبور شفاف: 4000 میلی متر

حداکثر ارتفاع عبور شفاف: 3000 میلی متر

X